Ansvarsområde presidiet/AU

Presidiet har ett samordningsansvar för styrelsens verksamhet och ansvarar för avdelningens interna arbete.

Vi planerar, förbereder och utvärderar temadagar, styrelsemöten, planeringsdagar och verksamhetskonferenser. Presidiet ansvarar för avdelningens massmediala kontakter och för den lokala webbplatsen. Presidiet består av ordförande och vice ordförande.

 

Ordförande Emma Klingvall
Telefon: 013-35 67 90 alt. 072-580 61 50
E-post: emma.klingvall@vardforbundet.se  

Vice ordförande Ragnhild Karlsson 

Telefon: 013-35 67 86 alt. 070-331 68 88
E-post: ragnhild.karlsson@vardforbundet.se