Vårdledarforum

Vårdledarforum är i dagsläget en grupp om sju personer som är intresserade av utveckling av chefsyrket.

Gruppen består av chefer från olika verksamheter, en styrelserepresentant och en ombudsman.

Några gånger per år träffas vi och diskuterar chefers villkor och utveckling inom vården. Ämnesområden som vi hitintills har bearbetat är kartläggning och analys av ledningsgrupper, förordnandeavtalen, chefsväxlingsprocessen, titulaturen samt delegationsordningen.

Vår ambition är att driva frågor som skapar bra förutsättningar och som är utvecklande för dig i din chefsroll. En förutsättning för vår planering är att vi vet vad du vill som chef och tycker är viktiga frågor.

Kontaktpersoner:

Maria Ljung  
Telefon: 010-104 79 57 alt. 076-100 89 26
E-post: maria.ljung@regionostergotland.se