Ansvarsområde chefer & ledare

Det är en utmaning att ansvara både för att den enskilda vårdtagaren ska få relevant vård, att verksamheten ska utvecklas och att de anställda får stöd.

Vårdledarforum  är det sätt avdelning Östergötland har valt att jobba med chefsmedlemmar. Forumet upplevs som viktigt och mötena är mycket betydelsefulla för deltagarna och för Maria som är kontaktperson. Forumet träffar återkommande arbetsgivaren för diskussion om t ex vårdens ledarskap, löneprocess och organisation/inflytande ur ett chefsperspektiv.

Maria besöker även chefsnätverk. Diskussionerna där är blandade men lön och arbetsmiljö är genomgående. Att möta cheferna på detta sätt är av stort värde och mötena har också resulterat i att ord lett till handling. Ett exempel är möten med personaldirektören och verksamhetscheferna i landstinget. Önskar du att någon från Vårdförbundet kommer till ditt nätverk så hör av dig till Maria.

Avdelning Östergötland anordnar även medlemsutbildningar för chefer. Utbildningarna har varit mycket uppskattade. Möjlighet finns att ge förslag på innehåll och teman inför kommande utbildningar. 

Maria kommunicerar med chefsmedlemmarna via e-post. Det kan handla om information, tips och synpunkter i olika frågor. Om du är chefsmedlem i avdelning Östergötland och inte fått del av dessa mail så kan du kontakta Maria. Mer information för dig som är chef.

Glöm inte att även du som chef har rätt till stöd och hjälp i din anställning av Vårdförbundet.

Ansvariga:

Maria Ljung 

Telefon: 010-104 79 57, mobil 076-100 89 26
E-post: maria.ljung@regionostergotland.se