Om avdelning Östergötland

Vårt uppdrag styrs av kongressens beslut, årsmötets beslut och det som händer omkring oss.
  • Förtroendevalda med facklig tid

    Här hittar du information och kontaktuppgifter till de som, utöver eventuellt styrelseuppdrag, har andra uppdrag för Vårdförbundet och arbetar på framförhandlad facklig tid i någon omfattning. Kontaktuppgifter till styrelsen återfinns under Kontakta Östergötland.

  • Om avdelning Östergötland

    Vårt uppdrag styrs av kongressens beslut, årsmötets beslut och det som händer omkring oss.

  • Ansvarsområde enskilda medlemsärenden (EMÄ)

    Vi ger råd och vägleder i det enskilda medlemsärendet.