Om avdelning Östergötland

Vårt uppdrag styrs av kongressens beslut, årsmötets beslut och det som händer omkring oss.
 • Coacher och Förtroendevalda med facklig tid

  Här hittar du kontaktuppgifter till förtroendevalda som arbetar fackligt i olika omfattning med tid till detta från sin arbetsgivare. Flera av dem har också uppdrag som coach. En coach har lång erfarenhet som förtroendevald och ska vara ett stöd för andra förtroendevalda, exempelvis ute på arbetsplatserna.

 • Om avdelning Östergötland

  Vårt uppdrag styrs av kongressens beslut, årsmötets beslut och det som händer omkring oss.

 • Ansvarsområde chefer & ledare

  Det är en utmaning att ansvara både för att den enskilda vårdtagaren ska få relevant vård, att verksamheten ska utvecklas och att de anställda får stöd.

 • Ansvarsområde studenter/akademi

  Vill du vara med och påverka din utbildning och ditt framtida yrkesliv?

 • Ansvarsområde presidiet/AU

  Presidiet har ett samordningsansvar för styrelsens verksamhet och ansvarar för avdelningens interna arbete.

 • Ansvarsområde Att möta medlemmar

  Gruppen koordinerar och anordnar övergripande medlemsaktiviteter, exempelvis medlemsresor och föreläsningar.

 • Ansvarsområde utbildning

  Vi erbjuder utbildning för förtroendevalda på arbetsplats.

 • Ansvarsområde egna företagare/privata

  Vi erbjuder råd och stöd specifikt till medlemmar inom privata sektorn och egna företagare.

 • Ansvarsområde enskilda medlemsärenden (EMÄ)

  Vi ger råd och vägleder i det enskilda medlemsärendet.