Om avdelning Östergötland

Vårt uppdrag styrs av kongressens beslut, årsmötets beslut och det som händer omkring oss.