Det här tycker ni är viktigast inför 2018

Närbild på kal gren från rönnbärsträd med 2 rönnbär längst ut

Den nya styrelsen har träffats för att planera verksamheten för 2018. Det var dagar med mycket inspiration, ambition och glädje!

Innan och under årsmötet fanns det möjlighet att fylla i en enkät där alla medlemmar kunde förmedla vilka aktiviteter som är viktigast och åsikter om vad styrelsen ska fokusera på under nästa år. Vi fick in 75 svar och även om det inte går att dra några statistiska slutsatser utifrån de svaren så har de använts i verksamhetsplaneringen. Styrelsen har haft resultatet i bakhuvudet när 2018 planerats. 

Vad vill vi göra i verksamheten?

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som även tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen. När det gäller verksamhetsaktiviteter så är det tydligt att de traditionellt fackliga uppgifterna ses som viktiga. Högst resultat fick följande aktiviteter i enkäten:

-Påverkansarbete, t ex att träffa politiker, makthavare och andra beslutsfattare för att påverka med Vårdförbundet politik kring medlemmars villkor och förutsättningar.

-Förhandlingar med arbetsgivare kring lön, villkor, arbetstider mm.

-Råd och stöttning till enskilda medlemmar och grupper på arbetsplatser vid exempelvis arbetsmiljöproblem, rehabilitering, anmälningsärenden, arbetsrättsliga ärenden mm.

Hur ska vi nå varandra?

Vårdförbundet vill vara ett närvarande förbund och ska finnas där medlemmarna finns. Vi vill kommunicera på ett sätt som passar medlemmarna och föra ut kunskap för att stärka medlemmarna i sin yrkesroll. Utifrån enkäten ses 2 primära önskemål om sätt att interagera och få kunskap:

-Utbildning och studiecirklar för medlemmar i olika frågor, t ex lön, arbetsmiljö, villkor och personcentrerad vård

-Vi besöker arbetsplatser för att träffa medlemmar i den dagliga verksamheten 

Hur kan vi ha roligt och inspireras tillsammans? 

För att orka sitt yrkesliv är det viktigt att även ha roligt och att få möjlighet att lära av varandra. Man kan behöva träffa andra i samma situation under lättsamma former, och när vardagen är tuff är det viktigt med en motvikt och att få möjlighet att känna stolthet och glädje. I enkäten framgick det att av de sociala aktiviteter vi anordnar så är det en sak som är tydligt:

-Föreläsningar i olika ämnen är det som efterfrågas mest. Det kan vara exempelvis inspirationsföreläsningar eller ledarskapsföreläsningar. Även andra sociala aktiviteter som t ex när vi ordnat gemensamma biokvällar eller sprungit Blodomloppet tillsammans är uppskattat.

De flesta av våra aktiviteter annonseras ut i Aktiviteter och utbildningar. Håll utkik där efter intressanta aktiviteter för dig. 

Har du förslag och önskemål om aktiviteter eller om vad vi ska fokusera på? Vår förslagslåda är alltid öppen så tveka inte att höra av dig!