Uppdragets mandattid löper ut, hög tid för om/nyval!

Illustrerad bild över fyra medlemmar varav en nyvald förtroendevald

Uppdraget som förtroendevald gick för de flesta ut 2017-09-30. Om val ännu inte hållits på din arbetsplats är det hög tid att göra det så att ni inte står utan möjligheten att påverka. Vi behöver bli fler förtroendevalda som är med och förbättrar våra verksamheter.

När krisen är ett faktum på många arbetsplatser, kan en förtroendevald vara vägen framåt. Men även arbetsplatser som är välfungerande gynnas av att ha en förtroendevald på plats. Det finns alltid verksamhetsnära frågor som kan drivas och områden som kan förbättras. Att vara förtroendevald är både roligt och utvecklande. Du lär dig mycket om verksamheten och knyter många värdefulla kontakter inom organisationen. Stöter du på problem finns utpekade, erfarna förtroendevalda som fungerar som dina coacher. Tillsammans kan ni göra stor skillnad på just din arbetsplats.

Till dig som inte har en förtroendevald på din arbetsplats!

Hur skulle du vilja att arbetslivet ser ut? Vad skulle kunna vara bättre på din arbetsplats? Om du har en åsikt, kan det vara början till ditt engagemang. Kanske är det du som blir nästa förtroendevalda på din arbetsplats?

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag.

Till dig som har en förtroendevalda på din arbetsplats – dags för ny- eller omval!

Det är nu dags för din arbetsplats att välja om eller välja ny förtroendevald. Den som idag är förtroendevald kan svara på dina frågor och hjälpa till att ordna medlemsmötet så att ni kan välja om den personen, om den och ni vill. Ni kan också välja någon eller några andra till förtroendevalda.

Ett medlemsmöte måste anordnas!