Utan förtroendevald – små möjligheter att påverka

En illustration över medlemmar som nyligen valt en förtroendevald

De förtroendevalda är navet i den fackliga verksamheten. Utan förtroendevalda har vi små möjligheter att påverka och det är oerhört viktigt att Vårdförbundet finns på arbetsplatserna där allting händer.

Med en förtroendevald finns alltid en nära kontakt om något händer och det är någon som kan hjälpa till att driva verksamhetsnära frågor.

Du som väljs i förtroende av medlemmarna erbjuds stöd och en certifierad utbildning, för att på bästa sätt kunna representera och påverka. Vår ambition är att alla arbetsplatser ska ha minst en förtroendevald. Men, det är du som medlem som behöver se till att de finns!

I slutet av september går mandatperioden ut för de flesta av de förtroendevalda på arbetsplatserna. Många arbetsplatser har redan valt om befintliga eller valt nya förtroendevalda, men för er andra är det hög tid att samla ihop er och genomföra val, så att ni inte står utan möjligheten att påverka efter den 30 september.

Information om vad det innebär att vara förtroendevald och hur ni går tillväga för att genomföra val hittar ni på vår webbplats.