Enkät: Vad ska Vårdförbundet i Östergötland fokusera på 2019?

I höst ska vi planera vår verksamhet för 2019. Nu vill vi veta vad du som medlem vill att vi ska arbeta med och hur. Vad är viktigt för dig? Svara på vår enkät senast 10 oktober.

Östergötland Verksamhetsplanering 2019

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Verksamhetsaktiviteter. Nedan följer ett urval av aktiviteter kopplade till vår verksamhet. Vänligen kryssa för de 3 aktiviteter som du tycker är viktigast eller mest intressanta
Kommunikation med medlemmar. Nedan följer ett urval av medlemsnära aktiviteter kopplat till utbildning och kommunikation. Vänligen kryssa för de 3 aktiviteter som du tycker är viktigast eller mest intressanta.
Sociala medlemsaktiviteter. Nedan följer ett urval av aktiviteter kopplat till sociala aktiviteter för medlemmar. Vänligen kryssa för de 3 aktiviteter som du tycker är viktigast eller mest intressanta.