Lön, är det en självklarhet?

En mängd guldmynt på ett bord

Det finns ingen lag i Sverige som reglerar att du ska få lön. Ändå så får du det. Tacka facket för det!

Den sista tiden har jag följt inläggen i Facebookgruppen Sjuksköterskan, en grupp för sjuksköterskor där smått och stort diskuteras. Allt ifrån tips på praktik till vilka infusioner som kan ges efter varandra i perifer venkateter. De senaste dagarna har dialogen handlat om att vara med i Vårdförbundet eller inte.  Detta är givetvis upp till var och en att ta ställning till. Tyvärr ser jag en del okunskap om hur svenska samhället är uppbyggt med partsförhållande, lagar och kollektivavtal. Låt mig därför ställa en fråga.

Lön, är det en självklarhet?

I Sverige finns idag ingen lag som reglerar att du ska få någon som helst lön för det arbete som du utför åt din arbetsgivare. Det är dock brukligt att det är så, men det är som sagt inte en rättighet. Detta regleras genom kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund, den så kallade svenska modellen. Modellen bygger på att det finns två parter som förhandlar och ger förutsättningar för exempelvis lön. Vårdförbundet är ett exempel på en part för arbetstagare och Sveriges kommuner och Landsting samt Arbetsgivaralliansen är exempel på part för arbetsgivare.

Det är många som säger ”det där med att förhandla lön sköter jag bäst själv och för det behöver jag verkligen inte vara med i facket. Facket gör ju ändå inget för att just min lön ska höjas, den diskussionen måste ju jag ha med min chef.” Till viss del är det sant. Modellen som används är individuell lönesättning baserad på din yrkesskicklighet, kunskap, ditt bidrag till verksamheten samt de lönekriterier som du har diskuterat med din chef. Men om grunden för förhandlingen inte finns reglerad i ett kollektivavtal, står du helt på egna ben och är utlämnad till arbetsgivarens godtycke. Kanske kan det fungera för några få, men risken är överhängande att det i förlängningen blir ett allt kärvare läge att lyckas nå framgång, om arbetsgivaren inte har en stark motpart som sätter press. Ju fler medlemmar vi är, desto starkare är vi i partsförhållandet.

Nu och några veckor framåt åker jag och Pia Molander, förbundsombudsman, runt till kommunerna i länet och för dialog om lön, villkor, samverkansavtal och möjligheterna till specialistutbildning inom ramen för anställning, AST. Har du frågor om detta får du gärna kontakta mig.

Jag hoppas att vi ses därute!

Helena Eriksson
Ordförande avdelning Östergötland