Nu sätter vi Vårdförbundets framtid - Kongress 2018

Den 14-17 maj är det dags för Vårdförbundets kongress i Uddevalla. Då tas viktiga beslut om Vårdförbundets verksamhet de kommande åren.

Kongressen är Vårdförbundets högst beslutande organ. Alla avdelningar i Sverige tilldelas mandat vid kongressen baserat på antalet medlemmar. Vid vårt årsmöte i september valdes de 9 personer som ska representera Östergötland i kongressen, våra kongressombud.

Under vintern har det varit öppet för att skriva motioner om en har en idé om hur verksamheten eller politiken i Vårdförbundet ska drivas. I år kom rekordmånga motioner in, ca 200 st. Alla dessa ska kongressombuden ta ställning till vid kongressen och resultatet av de beslut som fattas kommer styra hur verksamheten och politiken drivs den kommande kongressperioden. Det här är demokrati, det är medlemmarna som bestämmer vad som ska göras!

All information om kongressen hittar du på Kongresswebben!