Har ni hållit val ännu?

En förtroendevald är medlemmarnas språkrör och kan med sin kunskap och sitt mandat påverka villkor och förutsättningar på arbetsplatsen. I slutet av september gick mandatperioden ut för de flesta av de förtroendevalda ute på arbetsplatserna. Nu behöver ni välja igen vilka ni vill ska företräda er.

Vårdförbundet är en demokratisk organisation och ambitionen är att finnas där medlemmarna finns. Det är på plats i verksamheten som de mindre, men viktiga, förändringarna behöver ske som skapar snöbollseffekt i ett större perspektiv. Det är vi, alla medlemmar tillsammans, som är Vårdförbundet. Att ha en eller flera företrädare, förtroendevalda, på sin arbetsplats är viktigt!

De förtroendevalda får kunskap och utbildning i fackligt arbete, är med och representerar er i möten med arbetsgivaren och kan påverka i frågor om lön, villkor och vårdens utveckling. De är era närmaste kontaktpersoner och ert språkrör och kan hjälpa till att driva de verksamhetsnära frågorna. Utan förtroendevald blir det svårare att påverka! 

I slutet av september gick mandatperioden ut för de flesta av de förtroendevalda ute på arbetsplatserna. Nu behöver ni välja igen vilka ni vill ska företräda er. Det kan vara samma om ni är nöjda, eller så kan ni välja en eller flera andra. För att välja förtroendevald behöver ni anordna ett medlemsmöte. Så här går ett val till!