Tack för ditt bidrag till verksamhetsplaneringen 2018

Dina och andra medlemmars åsikter, kommer att ligga till bas för den nya styrelsens prioritering av aktiviteter inför kommande verksamhetsår.