Enkät - vad tycker du är viktigt inför verksamhetsplaneringen 2018?

Samtal pågår mellan fyra personer, i bakgrunden rör sig ett antal personer

Passa på att bidra till vår verksamhetsplanering 2018! Syftet med enkäten är att få en fingervisning om vad medlemmarna i avdelning Östergötland tycker är viktigast att jobba med och vilka aktiviteter som uppskattas. Resultatet av enkäten kommer fungera som en bas för den nya styrelsen, vid prioriteringar av aktiviteter under året som kommer. Du kan lämna din input fram till och med 1 oktober.

Östergötland Verksamhetsplanering 2018

Verksamhetsaktiviteter. Nedan följer ett urval av aktiviteter kopplade till vår verksamhet. Vänligen kryssa för de 3 aktiviteter som du tycker är viktigast eller mest intressanta
Kommunikation med medlemmar. Nedan följer ett urval av medlemsnära aktiviteter kopplat till utbildning och kommunikation. Vänligen kryssa för de 3 aktiviteter som du tycker är viktigast eller mest intressanta.
Sociala medlemsaktiviteter. Nedan följer ett urval av aktiviteter kopplat till sociala aktiviteter för medlemmar. Vänligen kryssa för de 3 aktiviteter som du tycker är viktigast eller mest intressanta.