Arbetsliv – information inför sommaren

En lång tom korridor. Längst bort i korridoren åker en anställd spark.

Det vore så skönt att kunna skriva att sommaren ser bra ut, att vården är tillräckligt bemannad, med rätt kompetens och att medlemmarna i Vårdförbundet kommer få ut välbehövlig, intjänad och lagstadgad semester… men ack nej.

 


Det är inte bara på sjuksköterskeområdet bristen finns, det är brist på alla fyra yrken som Vårdförbundet organiserar. Jag hör att övertiden ökar även för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Jag vet att det är mycket bekymmersamt på många enheter. Det är svårt att hitta vikarier till länets kommuner, regionen och för privata arbetsgivare, i en redan pressad arbetssituation. Mitt råd är att prata om arbetsmiljön på arbetsplatsträffar och med chefen. Ta kontakt med den förtroendevalda på din arbetsplats, så att dialogen kan föras i samverkansgruppen och bli protokollförd. Skriv avvikelser! De är starten på förbättringsarbete.

Inför sommaren får många nytt schema. Tänk på att arbetsgivaren och fack ska komma överens gällande schemat. I praktiken är det ofta den enskilde individen som accepterar/kommer överens med arbetsgivaren om schemat.  Om oenigheter uppstår kan Vårdförbundet begära överläggning inom tio dagar från det att schemat kommit. Om du har frågor kring sommarsituationen eller arbetsmiljön så tveka inte att kontakta oss. Skulle det hända att du blir beordrad att arbeta så bör blanketten Beordrad Tjänstgöring från Vårdförbundet fyllas i. Du hittar blanketten här nedan eller i vår medlemsbutik.

Sommarschema och extraersättningar

Förra veckan träffade jag ett 40-tal förtroendevalda i samband med en temautbildning om arbetstid. Jag fick både inblick i medlemmars vardag samt inspiration till mitt uppdrag i den dialog vi hade om sommarschema, vila och återhämtning samt ersättningar arbetsgivarna runt om i länet försöker locka med. Sommarersättningar kan bidra till att några av oss känner motivation att jobba lite extra, men utifrån mina möten med medlemmar och förtroendevalda under våren så vet jag att det är många som inte känner att det är värt hälsan att ta på sig extrapass eller avstå från semester.

Jag har under året hävdat och jag hävdar fortfarande:
Vi behöver vår lagstadgade vila och återhämtning, det vill säga semestern. Arbetsgivarens extraersättningar är en mycket kortsiktig lösning på ett mycket större bekymmer.

Under våren har jag och ombudsman Pia Molander träffat arbetsgivare i länets kommuner samt i regionen för att teckna LOK. LOK står för lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor med mera och skrivs efter att nytt centralt avtal tecknats. Vi pratade om bra schema, rimligt arbetstidsmått och arbetsinnehåll som en förutsättning för att vi ska orka hela vårt yrkesliv.

Vårdförbundet är också överens med Region Östergötland om att de verksamheter som önskar, kan införa den kortare arbetstiden på 34 timmar och 20 minuter när nattpassen utgör minst 30 procent av den totala arbetstiden för heltidsanställd arbetstagare inom beräkningsperioden. Avtalet om heltidsmått finner du här nedan. Jag vill uppmana dig som medlem att ta upp den dialogen med din chef.

Helena Eriksson
Ordförande avdelning Östergötland

Relaterat innehåll inför sommaren 2017