Nyhetsbrev avdelning Östergötland

 • Fairtrade-fika den 20 oktober!

  Nu är hösten här och jag vill tacka er alla som på nätverksträffarna bidragit till utvärderingen av sommaren.

 • Personcentrerad vård och utvärdering av årets löneprocess

  Även denna sommar har vi översköljts med nyheter om personalbristen i vården. Inslagen har bland annat handlat om ohållbar arbetsmiljö, stora patientflöden och uppsägningar. Jag uppmanar dig till att tillsammans med dina arbetskamrater och din chef utvärdera sommaren som har varit och redan nu börja planera inför nästa sommar.

 • Medlemsinformation inför sommaren!

  Jag bläddrar bland gamla tidningsurklipp och möts av samma slags rubriker som i dagens tidningar: ”Kris i vården”, "Stor brist på sjuksköterskor i sommar" och ”När har vi nått botten inom hälso- och sjukvården?” Är det här vår framtid?

 • Sommarsemester & mentorsprojekt

  Snart är det dags för sommarsemester och vi ska inte behöva gena i kurvorna, jobba snabbare eller hoppa över semestern för att ställa upp.