Ni behöver välja om eller välja ny förtroendevald på din arbetsplats!

Medlemmar samtalar med en förtroendevald

Det är nu dags för din arbetsplats att välja om eller välja ny förtroendevald. Den som idag är förtroendevald kan svara på dina frågor och hjälpa till att ordna medlemsmötet så att ni kan välja om den personen, om den och ni vill. Ni kan också välja någon eller några andra till förtroendevalda. Som förtroendevald blir du vald fram till 2019-09-30.

Ett medlemsmöte måste anordnas! Det är viktigt att så många som möjligt deltar i mötet och röstar fram er förtroendevalda. En förtroendevald ska vara en person som alla i ert arbetslag har förtroende för. Den ska ju representera er i era arbetsplatsnära frågor. Självklart ska den som väljs vilja vara förtroendevald och ta på sig det ansvar som det innebär.

Kanske är just du intresserad av att bli förtroendevald? Många arbetsplatser har två förtroendevalda. De kan då jobba mot gemensamma mål och stötta varandra på vägen. Läs mer om uppdraget och hur du ska gå tillväga!

Har du frågor eller behöver vägledning kring hur du ska gå tillväga? Skicka e-post till oss på info.ostergotland@vardforbundet.se så hjälper vi dig!

Hur går det till rent praktiskt?

  • Ni anordnar ett medlemsmöte. Alla medlemmar ska bjudas in och ges möjlighet att delta i valet.
  • Väljer en förtroendevald. Uppdraget sträcker sig fram till 2019-09-30.
  • Fyller i protokoll, närvarolista och en valblankett som ni skickar in till oss på kansliet.

Vill du veta mer? Här hittar du ännu mer information om uppdraget som förtroendevald.