Beställning inför lokal aktivitet Östergötland

Fyll i detta formulär för att skicka input till Erika och Hanna för administration av och kommunikation om aktiviteter.


Detta formulär triggar:

  • att aktiviteten läggs i Aktivitetsportalen
  • att inbjudan skickas ut till målgruppen
  • att fika/mat/lokal bokas

Alla aktiviteter som genererar någon form av kostnad ska ligga i Aktivitetsportalen och bjuds på förtäring är anmälan ett krav.

Östergötland beställning lokal aktivitet

Målgrupp som ska bjudas in
Önskad lokal
Förtäring