Kartläggning av arbetstid hos privata arbetsgivare

Vårdförbundet kommer efter sommaren att inleda förhandlingar avseende anställningsvillkor och lön med Vårdföretagarna. Därför genomför vi nu en kartläggning för att se hur läget ser ut med arbetstider inom den privata sektorn. Dina uppgifter blir ett viktigt underlag i förberedelsearbetet inför förhandlingarna, därför är ditt svar angeläget. Tack på förhand för din tid och ditt bidrag. Enkäten tar endast ett par minuter att besvara.