Inkomna nomineringar inför årsmötet 2018

Tre medlemmar som sitter utomhus bredvid varandra

Här nedan finns inkomna nomineringar publicerade. Sista nomineringsdag är den 16 augusti 2018. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning. Presentation av kandidaterna kommer inom kort.

Vice ordförande

Eva Edelönn
Heléne Esping

Styrelseledamot

Ann-Kristin Svedberg
Heléne Esping