Inkomna nomineringar inför årsmötet 2017

Tre medlemmar som sitter utomhus bredvid varandra

Här nedan finns inkomna nomineringar publicerade. Sista nomineringsdag var den 15 juni 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

Helena Eriksson

Vice ordförande

Ragnhild Karlsson

Styrelseledamot

Britt-Marie Blidfors
Eva Edelönn
Helena Eriksson
Sebastian Geijer
Eva Heijne Adolfsson
Eva Hellman (återtagen kandidatur)
Emma Klingvall
Maria Ljung
Ing-Marie Petersson

Kongressombud

Hedvig Axén
Eva Edelönn
Helena Eriksson
Sebastian Geijer
Eva Hellman (återtagen kandidatur)
Emma Klingvall
Maria Ljung
Ing-Marie Petersson
Anki Svedberg
Åsa Wilhelmsson
Maria Öhrström