Val av förtroendevald på arbetsplatsen

Delta i valet av förtroendevald – en självklar rättighet!

Här hittar du information om hur det går till när en ny förtroendevald ska väljas på arbetsplatsen. Den förtroendevalda som väljs är tillika skyddsombud. Mandatperioden i Östergötland är fram till 2019-09-30.

Valet sker vid ett medlemsmöte.

Så här går valet till

  • Informera alla medlemmar på arbetsplatsen att ni ska välja en förtroendevald vid ett medlemsmöte. Kom ihåg att även föräldralediga, sjukskrivna och visstidsanställda ska bjudas in till mötet.
  • När ni valt förtroendevald/skyddsombud ska blanketten Nyval och omval av förtroendevald tillika skyddsombud på arbetsplats fyllas i på mötet. Du hittar blanketten här nedan.
  • Blanketten ska skrivas under av en deltagare vid mötet, annan än den som väljs.
  • Om någon medlem vill så kan en sluten omröstning ske.
  • Valet ska anmälas till din lokala avdelning och det gör du genom att skicka in blanketten till avdelningen.

Du kan med fördel scanna eller fota den påskrivna blanketten och e-posta den till: info.ostergotland@vardforbundet.se. 

Om du vill posta, skicka till: Vårdförbundet, Storgatan 40, 582 23 Linköping

  •  Lokalavdelningen anmäler i sin tur till arbetsgivaren vem som blivit vald till förtroendevald tillika skyddsombud.

Avanmälan

Om du under mandatperioden vill avsluta ditt uppdrag som förtroendevald tillika skyddsombud anmäler du det till Vårdförbundet.

Fyll i blanketten Avanmälan av förtroendevald tillika skyddsombud och underteckna den. Du hittar blanketten här nedan.

Skicka sedan blanketten till din lokala avdelning. Du kan med fördel scanna eller fota den påskrivna blanketten och e-posta den till: info.ostergotland@vardforbundet.se

Om du vill posta, skicka till: Vårdförbundet, Storgatan 40, 582 23 Linköping

Efter att blanketten kommit in underrättar Vårdförbundet arbetsgivaren och avslutar ditt uppdrag.