Val av förtroendevald på arbetsplatsen

Delta i valet av förtroendevald – en självklar rättighet!

Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som utvecklar organisationen.

Öppenhet präglar Vårdförbundet och som medlem har du rätt att delta på möten och aktiviteter inom förbundet.

Din delaktighet och ditt medskapande stärker Vårdförbundet.

Inför mötet

  • Val av förtroendevald (nyval och omval) sker på ett medlemsmöte.
  • Samtliga medlemmar på arbetsplatsen ska bjudas in, även tjänstlediga, sjukskrivna, visstidsanställda och föräldralediga.
  • Kallelse till mötet bör skickas ut senast 2 veckor innan mötet.
  • Kontakta gärna din coach innan du håller ditt medlemsmöte. Coachen kan även bjudas in till mötet. Du hittar kontaktuppgifter till våra coacher under Kontakta Östergötland.


Under mötet

  • Utse mötesledare.
  • Utse justerare som för protokoll och räknar röster.
  • Om någon medlem vill så kan sluten omröstning ske.
  • Under mötet bör också diskussion föras om vilka frågor som är angelägna att arbeta med.


Efter mötet

  • Valda förtroendevalda fyller i uppdragsblanketten ”Valblankett förtroendevald på arbetsplats nyval omval”.
  • Valblanketten fylls i av de/de som är valda. Sedan undertecknas och skickas blanketten in av annan medlem än den valet avser. Skicka till Vårdförbundet, Storgatan 40, 582 23 Linköping.