Några frågor till dig som tog sjuksköterskeexamen i Norrköping eller Linköping i januari 2018

Du tog sjuksköterskeexamen från Linköpings universitet för några månader sedan. Vi är tacksamma om du hjälper oss i vårt arbete genom att svara på några korta frågor.

Hur har starten på ditt yrkesliv varit?

1. Har du fått anställning ännu?
4. Upplevde du introduktionen som tillräckligt lång?
5. Hur önskar du möta och/eller kontakta Vårdförbundet? Du kan kryssa för flera val.