Utvärdering av och förfrågan om intresset av att ha facklig tid i avdelning Östergötland 2020

Utvärdering av och förfrågan om intresset av att ha facklig tid i avdelning Östergötland nästa år

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Önskar du fortsätta ditt uppdrag som förtroendevald på facklig tid även nästa år?