Utvärdering av och förfrågan om intresset av att ha facklig tid i Avd. Östergötland 2019

Facklig tid 2019

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Önskar du fortsätta ditt uppdrag som förtroendevald på facklig tid även 2019?