Chefer

Bild på en kvinnlig chef

Du som chef har en given plats i Vårdförbundet. Du kan alltid vända dig till oss för att få råd eller stöd i din roll.

Chefsstöd och rådgivning
Avdelning Östergötland har två  kontaktperson med särskild kompetens för chefs- och ledarskapsfrågor.

Maria Ljung
Avdelningsstyrelse ledamot, Östergötland
Telefon: 010-104 79 57
Mobil: 076-100 89 26
E-post: maria.ljung@vardforbundet.se

Lucie Yousefi
Avdelningsstyrelse ledamot, Östergötland
Telefon: 010-104 30 38
Mobil: 070-171 33 07
E-post: lucie.yousefi@vardforbundet.se

Kontakta oss för stöd och service, eller för en dialog kring vårdens ledarskap. Du kan även få stöd via Vårdförbundet Direkt Chef 0771-420 420, knappval #5. 

På Vårdförbundet Direkt finns det utvalda personer med kompetens runt chefsfrågor. För mer information besök gärna våra webbsidor för dig som är chef/ledare i vården.

Vårdens ledarskap är mycket komplex och du som ledare i vården har särskilda behov. Vårdförbudnet avdelning Östergötland arbetar aktivt med verksamhetsområde chefer/ledare. Läs mer om medlemskapets värde.

Avdelning Östergötland har ett särskilt forum för chefer som vi kallar Vårdledarforum. Vårdledarforum är i dagsläget en grupp om sju personer som är intresserade av utveckling av chefsyrket.

Att bli chef är ett sätt att göra karriär. Din yrkeskunskap ger dig kunskap och erfarenheter i förståelsen av komplexiteten av vad vård innebär. Läs mer om karriär inom chefskap eller andra ledande positioner