Årsmöte 2016 avdelning Östergötland

Elite Stora Hotellet i Linköping

Äntligen årsmöte! Inspirationseftermiddag med fokus på karriär och framtid! Torsdagen den 29 september är du som medlem välkommen att delta på årets event! Kom till en inspirerande eftermiddag/kväll på Elite Stora Hotellet i Linköping och ta även chansen att påverka avdelningens verksamhet för 2017. Vi fattar viktiga beslut, får inspiration och äter gott med underhållning i världsklass.

Vi har ett fullspäckat program. Vi inleder mötet med ett föredrag om en arbetsmetod som kan höja kvalitén inom ultraljud av Carina Stenman som är Östergötlands första disputerade röntgensjuksköterska. Därefter pratar Tina Ahl Jonsson och Linda Sillén (avancerade legitimerade specialistsjuksköterskor) om sitt uppdrag som Nurse Practitioner på kirurgkliniken, Vrinnevisjukhuset. Anna Jansson (författare) tar upp "Några tankar om patientens självbestämmande och sekretess". Årsmötet leds av förbundsstyrelseledamoten Annika Wåhlin och för underhållning står Mash Up.

Program

14:30 Fikabuffé serveras
15:00 Karriärvägar - Carina Stenman, Tina Ahl Jonsson och Linda Sillén
16:15 "Några tankar om patientens självbestämmande och sekretess" - Anna Jansson

18:00 Årsmöte - Annika Wåhlin leder mötet
19:00 Middag med Mash Up

Anmälan

Anmäl dig gärna direkt, men senast 15 september. Ladda ner föredragningslista.

Välkommen till årets event!

Avdelningsstyrelsen
Vårdförbundet avdelning Östergötland

Ladda ner inbjudan!