Inkomna nomineringar till årsmötet 2020

Här presenteras löpande vilka som blivit nominerade till årsmötet.

Styrelseledamot

Maria Berggren