Veckans Vårdförbundare: Sebastian Geijer

Sebastian är intensivvårdssjuksköterska och arbetar på IVA US och undervisar även på Linköpings universitet. Sedan i höstas är han ledamot i styrelsen i Östergötland.

Vilka är mina personliga drivkrafter?

Jag ogillar orättvisor och vill att fler ska kunna och vilja arbeta med våra underbara yrken under ett helt yrkesliv utan att fara illa av det. 

Varför är jag med i Vårdförbundet?

För att kunna påverka och förbättra villkoren så att jag och övriga medlemmar har tillräckligt många kompetenta kollegor och därmed kan ge medborgarna den högkvalitativa vård de förtjänar. 

Vad är det viktigaste vi åstadkommit om 4 år?

Att det skett en ordentlig värdeförändring där medlemmarna får en lön som står i paritet med deras insats i vården. Att vi har fått politiker och samhälle att satsa för att lösa den vårdkris vi nu befinner oss i. Att vi har arbetat fram villkor och återhämtning som möjliggör att arbeta heltid under ett helt arbetsliv.

Nåt personligt om mig själv

Jag tränar gärna Shotokan Karate om tid finns i mitt småbarnsliv 😀