Vårdförbundet kräver bättre villkor och lön hela dagen

Ta del av artikeln som Vårdförbundet sänt in till alla länets dagstidningar.

Idag den 8 mars uppmärksammar Vårdförbundet internationella kvinnodagen. Trots ett på många sätt mer jämställt samhälle är det fortfarande så att kvinnor tjänar mindre än män. Mellan klockan 15:57 och 17:00 arbetar kvinnor gratis, något som vi i 15:57-rörelsen vill ändra på. Kvinnor måste ges samma förutsättningar som män till god löneutveckling, bra karriärmöjligheter och en bra pension.  

15:57-rörelsen ser fyra sätt att nå en jämställd lönebild:
1. Jämställt uttag av föräldraförsäkring
2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer
3. Årlig lönekartläggning för alla arbetsgivare med tio eller fler anställda
4. Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader

Många av våra drygt 5 000 medlemmar i Vårdförbundet Östergötland – varav majoriteten är kvinnor – orkar inte arbeta heltid på grund av en ytterst ansträngd arbetsmiljö och hög arbetsbelastning. Det innebär att bristen på barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor förvärras ytterligare. 

Vård bedrivs under årets alla dagar och dygnets alla timmar. Men när Region Östergötland gör en satsning på den så kallade 24/7-vården och signalerar att det är viktigt att personalen stannar kvar på arbetsplatser med obekväma arbetstider får vi inte ihop ekvationen. Arbete under både helg, kväll och natt utan tillräcklig tid för vila och återhämtning leder till arbetsplatser som ständigt dräneras på kompetens. Får du dessutom inte full betalning i relation till din utbildning och kompetens minskar incitamentet ytterligare att stanna kvar och bidra till vårdens utveckling.

Vårdförbundet har gjort en lönekartläggning som visar att en akademiskt utbildad kvinna i hälso- och sjukvården tjänar drygt 3 miljoner mindre än en man med motsvarande utbildning under ett yrkesliv. Detta påverkar kvinnors förutsättningar i livet och deras pension och det bevarar de maktstrukturer mellan män och kvinnor som alltid har funnits och det tycker vi är fel. Vi måste få rätt förutsättningar och bra villkor som gör att vi orkar ett helt arbetsliv. Vi vill ju att kvinnor och män ska ha samma möjligheter i samhället. 

Vårdförbundet vill se en satsning på både löneutveckling, villkor och återhämtning så att de professioner vi företräder kan bidra med sin kunskap till en bättre hälso- och sjukvård inom länets kommuner och regionen.

Emma Klingvall
Styrelseledamot, Vårdförbundet avdelning Östergötland

Heléne Esping
Förtroendevald, Vårdförbundet avdelning Östergötland