Träff med Kriminalvårdsklubbens styrelse

Kriminalvårdsklubbens styrelse Karl Holmberg, Hanna Ström, Leonie Löfvenmark & Claes-Åke Carlsson (fr. v. t. h.)

Kriminalvårdsklubbens styrelse träffades den 4 september på Vårdförbundets kansli i Linköping. Vårdförbundets politik diskuterades på förmiddagen och eftermiddagen gick åt planering och styrelsemöte.

Dialogen leddes av avdelningens ordförande Helena Eriksson och vice ordförande Ragnhild Karlsson. Avdelning Östergötland är värdavdelning för Kriminalvårdsklubben.

Hälsosam vårdmiljö och personcentrerad vård var två av de områden som diskuterades. Styrelsen hade många funderingar med olika ingångar utifrån sitt yrkesområde. 

Vårdförbundet har identifierat fem områden som är viktiga för att uppnå en hälsosam vårdmiljö – samverkan, ledning och organisering av vården, säkerhetskultur, hälsosamma arbetstider och lärande genom yrket. Ett konkret exempel som skulle bidra till en hälsosam vårdmiljö och som gynnar både intagen och sjuksköterska skulle vara att vårdmötet på landets häkte sker i ett annat rum än cellen. Kanske blir det en aktuell frågeställning  som lyfts av kriminalvårdsklubbens under nästkommande år.

Årsmöte är planerat till den 8 oktober. Mer information om det kommer att finnas på Krimnet, Kriminalvårdens intränät, under Vårdförbundet.

Kriminalvårdklubbens styrelse består av:

Claes-Åke Carlsson, ordförande
Karl Holmberg
Laila Johannesson
Leonie Löfvenmark
Hanna Ström
Fanny Vängström
Susanne Tidemand