Ta chansen att få ett stipendium för din c-uppsats

Svarta medaljer mot rosa bakgrund

Har du genomfört ett godkänt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng inom ämnesområdet omvårdnad/biomedicinsk laboratorievetenskap? Då har du möjlighet att söka Vårdförbundets stipendium som vi delar ut en gång per år!

Vårdförbundet avdelning Östergötland vill stimulera och uppmuntra studenter att lyfta fram uppsatser som belyser omvårdnad/biomedicinsk laboratorievetenskap. Målet är att det ska leda till utveckling av den egna professionen och vården.

Vårdförbundet bedömer inkomna examensarbeten och väljer ut ett bidrag som får stipendiet på 5000 kronor. Ditt eller ert examensarbete ska vara godkänt av Linköpings universitet och ha professionsspecifik relevans. För att kunna ansöka om stipendiet ska du eller ni vara medlemmar i Vårdförbundet. Medlemskapet måste ha påbörjats senast det datum som stipendieansökan skickas in.

Inlämning av godkänt examensarbete kan ske under hela året, men sista ansökningsdatum för 2017- års studentstipendium är den 5 september i år. Utdelning av stipendiet kommer att ske på årsmötet 29 september. Då vill vi att du eller ni som skrivit det utnämnda arbetet deltar för att ge en kort presentation.

Ansökan och examensarbetet mejlas till: info.ostergotland@vardforbundet.se (gärna som pdf).

Alternativt skickas till:

Studentansvariga
Vårdförbundet avdelning Östergötland
Storgatan 40
582 23 Linköping