Ansök om stipendium för din C-uppsats

Har du nyss tagit examen eller är det snart dags? Ansök då om vårt stipendium för bästa C-uppsats. I år delar vi ut 2 stipendier, ett i ämnet omvårdnad och ett i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Du som har genomfört ett godkänt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng inom ämnesområdet omvårdnad eller biomedicinsk laboratorievetenskap har möjlighet att söka Vårdförbundets stipendium.

I år delar vi ut 2 stipendium, ett till sjuksköterskestudenter och ett till studenter som läser biomedicinsk laboratorievetenskap. Vardera stipendium är på 5000 kr och kan sökas av den/de som har genomfört ett godkänt examensarbete. Examensarbetet bedöms av Vårdförbundet och ska vara godkänt av Linköpings universitet samt ha professionsspecifik relevans. Vårdförbundet väljer ut det arbete (1 st i resp. ämne) som får stipendiet. 

Vårdförbundet avdelning Östergötland vill stimulera och uppmuntra studenter att lyfta fram de uppsatser som belyser omvårdnad/biomedicinsk laboratorievetenskap. Målet är att det ska leda till utveckling av den egna professionen och vården. 

Inlämning av godkänt examensarbete kan ske under hela året men sista ansökningsdatum för 2018 års studentstipendium är den 30 augusti.

Utdelning av stipendiet sker på årsmötet den 27 september då författaren/na ska närvara och ge en kort presentation av det utnämnda examensarbetet. För att kunna söka stipendiet ska du/ni vara medlemmar i Vårdförbundet. Medlemskapet måste ha påbörjats senast det datum som stipendieansökan inlämnats. 

Ansökan och examensarbetet e-postas som pdf-fil till info.ostergotland@vardforbundet.se eller skickas per vanlig post till:  

Studentansvariga

Vårdförbundet avd. Östergötland

Storgatan 40

582 23 Linköping