Rapport från styrelsens möte 22 maj

22 maj mars var det dags för styrelsemöte igen. Här kan du få en kort rapport om några av punkterna som diskuterades på mötet.

  • Styrelsen har inlett arbetet efter kongressen och tittat över hur vi arbetar i avdelningen samt hur vi ska organisera oss på bästa sätt. 
  • Diskussion fördes kring planeringen inför höstens årsmöte och den nomineringsprocess som kommer att starta den 1 juni. Vår vice ordförande Ragnhild Karlsson ska lämna sitt uppdrag i Östergötland då hon valts till 2:e vice ordförande i förbundsstyrelsen. Därav behöver hennes plats fyllas genom ett fyllnadsval vid årsmötet den 27 september.
  • Dialog kring avdelningens medlemsutveckling. Avdelning Östergötland tappar studentmedlemmar vid övergång från student till yrkesverksam. Detta är ett bekymmer då högt medlemsantal är en förutsättning för att få en plats vid förhandlingsbordet med arbetsgivarna. Kanske har du en idé om varför det är så här och vad vi kan göra för att behålla studenterna som medlemmar när de går ut i yrkeslivet? Använd vår förslagslåda, den är alltid tillgänglig för alla önskemål och förslag. 
  • Dialog och diskussion kring lön. Regionens löneprocess är klar och de flesta kommuner är också klara. Vi kommer utvärdera hur processerna följts i förhållande till vad som avtalats.