Rapport från styrelsens möte 22 januari

22 januari var det dags för styrelsens första möte. Här kan du få en kort rapport om några av punkterna som diskuterades på mötet.

*  Det är viktigt att alla förtroendevalda har kunskap och är uppdaterade på vad som händer i omvärlden och hos arbetsgivaren. För att alla ska ha möjlighet att få samma information så planerade vi därför innehållet på de nätverksträffar som kommer hållas för förtroendevalda i februari. Ett urval av punkterna som kommer tas upp:

  • Lön och arbetsmiljö
  • Arbetstider
  • Läkemedelsförfattningen
  • Nya dataskyddsförordningen GDPR
  • Kongressen 2018
  • På gång i Region Östergötland

 

* Vi diskuterade kring löneläget  och de löneprocesser som nu startat. Dialog fördes om strategier för att samla ihop oss och få ytterligare kraft i löneöverläggningarna nästa år.

* Dialog kring arbetstider och eventuella åtgärder för övertidssaldon av olika slag.

* Årsrapporten för avdelning Östergötland 2017 är nu publicerad. Den beskriver och analyserar vår verksamhet förra året. Läs den!

* Vi satte upp grunderna för en kommunikationsplan. Detta är ett led i arbetet att synliggöra oss bättre för medlemmar, vilka vi är och vad vi gör.

* Planering inför de påverkansmöten med lokala politiker som kommer hållas under vecka 6.

* Vi fick information om vårdgivarwebben där ni alla kan ta del av information om den nya lagen för SIP (Samordnad Individuell Plan).

Om du vill du läsa det fullständiga protokollet från mötet, e-posta oss på info.ostergotland@vardforbundet.se .