Rader från Lesotho

Porträtt av representanter för Lesothos sjuksköterskeorganisation

Idag har vi haft det sista rådgivande styrelsemötet för det 3 åriga Wellness Centret projektet.

Det var extra intressant då det var det första styrelsemötet som LNAs nya ordförande Semakaleng Phafoli (till vänster på bilden) deltog i.

Vi tog tillfället i akt och avtackade tidigare ordförande Mosito Makeabetsoe (till höger på bilden) för hennes passion och engagemang i LNA. Hon fortsätter att vara drivande som ordförande i Roma som är en lokal avdelning.

Mötet idag var fokuserat på både LNAs och Wellness Centrets hållbarhet.

/Anneli Gåverud och Ann-Marie Kempe, på plats i Lesotho

Bakgrund till projektet

I Lesotho i södra Afrika smittas varje dag cirka 60 personer av hiv och 50 dör i sjukdomen. 2009 var 23,2 procent av hela befolkningen infekterad av hiv. Vårdförbundet driver tillsammans med Sjuksköterskeorganisationen i Lesotho ett projekt i landet för att förebygga hiv/aids och tuberkulos. För att stötta anställda inom vården som har smittats av hiv eller tuberkulos har det i södra Afrika upprättats ett antal Wellnesscenter. Dit kan vård- och hälsopersonal och deras familjer vända sig för stöd, testning och behandling. Genom denna hjälp kan många fortsätta att arbeta och få en bra behandling. Vårdförbundets avdelning Östergötland är fadderavdelning till det Wellnesscenter som finns i Leshoto. Två förtroendevalda har det huvudsakliga ansvaret för kontakterna med Lesothos sjuksköterskeorganisation och utvecklingen av projektet på plats. Avdelningen har också varit med och tagit fram material kring hiv/aids.