På besök i Lesotho

Anneli Gaverud och Ann-Marie Kempe rapporterar direkt från Lesotho.

Anneli Gaverud och Ann-Marie Kempe rapporterar direkt från Lesotho.

Vi är på plats i Lesotho för att i dialog med Lesotho Nurses Association (LNA) diskutera WC (Wellness Centre) projektets hållbarhet för att kunna bidra till bättre hälsa i Lesotho. Igår var vi på studiebesök på Seboche sjukhus som ligger uppe i bergen.

Elin Regina och Victoria Linden som är sjuksköterskestudenter från Malmös högskola var med och intervjuade sjuksköterskor till sitt examensarbete som ska handla om kvinnors stigmatisering utifrån HIV/AIDS och vad sjuksköterskor gör för att eliminera det.

Varma hälsningar
Anneli Gaverud och Ann-Marie Kempe

Fakta om projektet i Lesotho

Projektet i Lesotho är ett internationellt samverkansprojekt mellan Vårdförbundet, International Council of Nurses, ICN och Lesotho Nurses Association, LNA. Projektet startade 2007 och ett Wellness Centre, WC, etablerades. Avdelning Östergötland är värdavdelning för projektet. Verksamheten på WC är främst riktat till anställda inom hälso- och sjukvård samt deras närmaste familjemedlemmar.