Vårdförbundets verksamhet - vad är viktigt för dig?

Hur vill du att vi ska bedriva Vårdförbundet i Östergötlands verksamhet? Vad är viktigast för dig?

På Kongressen som genomfördes i maj fattades flera olika beslut rörande Vårdförbundets verksamhet inom följande områden: 
• Hållbart Yrkesliv
• Yrke, Karriär och lön
• Hälso- och sjukvård
• Medlemsutveckling

Nu ber vi om dina synpunkter och förslag inför vår verksamhetsplanering 2019 och framåt. Vi vill veta hur DU tycker att Vårdförbundet ska driva verksamheten och vad som ska prioriteras utifrån de beslut som fattades på kongressen. Ditt svar är mycket värdefullt för vårt arbete. Vi behöver ditt svar senast 10 oktober. 

Östergötland Verksamhetsplanering 2019

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Verksamhetsaktiviteter. Nedan följer ett urval av aktiviteter kopplade till vår verksamhet. Vänligen kryssa för de 3 aktiviteter som du tycker är viktigast eller mest intressanta
Kommunikation med medlemmar. Nedan följer ett urval av medlemsnära aktiviteter kopplat till utbildning och kommunikation. Vänligen kryssa för de 3 aktiviteter som du tycker är viktigast eller mest intressanta.
Sociala medlemsaktiviteter. Nedan följer ett urval av aktiviteter kopplat till sociala aktiviteter för medlemmar. Vänligen kryssa för de 3 aktiviteter som du tycker är viktigast eller mest intressanta.