Ny styrelse, nya tag!

ny styrelse för Lesotho Nurses Association (LNA) samt VF representanter

Äntligen hade en ny styrelse för Lesotho Nurses Association (LNA) valts på ett välbesökt extra årsmöte. Projektet i Lesotho är ett internationellt samverkansprojekt mellan Vårdförbundet, International Council of Nurses, ICN och Lesotho Nurses Association, LNA.

På sista tiden har det varit svårt med kontakten då vi inte vetat vilka vi skulle kommunicera med. Vi träffade våra nyvalda engagerade kollegor och diskuterade igenom projektet i stora drag men även på detaljnivå.

På Wellness Centret bland väntande klienter satt en kvinna med ett litet barn och riktade några blickar av intresse mot oss. Det fanns nyfikenhet, hopp och glädje i hennes blick. Det svåra politiska läget, torkan, matbehovet och genderperspektivet kommer att vara de stora utmaningarna framöver. Tillsammans med våra kollegor i Lesotho driver vi på och skapar en bättre och hållbarare vardag.

Vi är övertygade om att vår insats gör skillnad!

Anneli Gåverud och Ann-Marie Kempe

Fakta om projektet i Lesotho

Projektet i Lesotho är ett internationellt samverkansprojekt mellan Vårdförbundet, International Council of Nurses, ICN och Lesotho Nurses Association, LNA. Projektet startade 2007 och ett Wellness Centre, WC, etablerades. Avdelning Östergötland är värdavdelning för projektet. Verksamheten på WC är främst riktat till anställda inom hälso- och sjukvård samt deras närmaste familjemedlemmar.