Ansök om stipendium för din C-uppsats!

Tar du examen snart? Skicka in ditt godkända examensarbete och delta i uttagningen av Vårdförbundet avdelning Östergötlands stipendium för bästa C-uppsats.

Du som har genomfört ett godkänt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng inom ämnesområdet omvårdnad eller biomedicinsk laboratorievetenskap har möjlighet att söka Vårdförbundets stipendium. Stipendiet är på 5000 kr och delas ut en gång per år i samband med avdelningens årsmöte.

Inskickat examensarbete ska vara godkänt av Linköpings universitet samt ha professionsspecifik relevans. Det är avdelningsstyrelse som bedömer inskickade examensarbeten och väljer ut ett arbete som får stipendiet.

Vårdförbundet avdelning Östergötland vill stimulera och uppmuntra studenter att lyfta fram de uppsatser som belyser omvårdnad eller biomedicinsk laboratorievetenskap. Målet är att det ska leda till utveckling av den egna professionen och vården.

Inlämning av godkänt examensarbete kan ske under hela året men sista ansökningsdatum för 2016: års studentstipendium är den 1 september 2016. Utdelning av stipendiet sker på årsmötet 29 september 2016, där vinnaren/na kort presenterar sitt examensarbete. För att kunna söka stipendiet ska du/ni var medlem/mar i Vårdförbundet. Medlemskapet måste ha påbörjats senast det datum som stipendieansökan inlämnats.

Ansökan och examensarbetet skickas till:
Studentansvariga
Vårdförbundet avdelning Östergötland
Storgatan 40
582 23 Linköping             

Du kan även mejla ansökan och examensarbetet till  info.ostergotland@vardforbundet.se.