Inkomna nomineringar inför årsmötet 2018

Här nedan finns inkomna nomineringar publicerade. Sista nomineringsdag var den 16 augusti 2018. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Vice ordförande

Eva Edelönn 
Heléne Esping

Styrelseledamot

Ann-Kristin Svedberg
Heléne Esping