Länets skolsköterskor diskuterade droger och övergrepp hos barn och ungdomar

Länets skolsköterskor diskuterade droger och övergrepp hos barn och ungdomar

Torsdag den 29 oktober samlades länets skolsköterskor på restaurang Lagerbladet i Linköping för att diskutera droger och övergrepp hos barn och ungdomar. En heldag fyllt med diskussioner, frågor och funderingar.

Helena Eriksson, ordförande avdelning Östergötland, inledde dagen med att berätta om personcentrerad vård. Därefter berättade polisen Christa Sangrud som är utbildat på förhör av barn och ungdomar och socionomen Anna Petersson från Barnahuset i Linköping om hur de jobbar när en anmälan kommer in på ett barn som far illa. Ämnet berörde och det blev många diskussioner och frågor.

På eftermiddagen var sjuksköterskor och socionomer från MiniMaria i Linköping inbjudna för att berätta om nya nätdroger och missbruk hos barn och ungdomar mellan 13-18 år. Ett fungerande samarbete mellan skolsköterskor och MiniMaria är viktig för att kunna stötta barn och föräldrar som befinner sig i svåra situationer. Det är viktigt att tidigt upptäcka tecken på missbruk hos eleven för att så tidigt som möjligt kunna sätta in hjälp.