Rapport från styrelsens möte 23 augusti

Ett axplock av frågorna som styrelsen diskuterade på senaste mötet.

  • Det pågår en kampanj där nya medlemmar erbjuds 3 månaders kostnadsfritt medlemskap. Styrelsen tittade på hur många vi är i Avd. Östergötland och hur anslutningsgraden utvecklats under året. De gladdes åt att se att vi blivit fler medlemmar! Att vara många är grundläggande för ett fackförbund och viktigt för att arbetsgivaren ska låta oss få komma och prata och förhandla med dem.
  • Vecka 47 är varje år "Medlemsvecka" med extra fokus på att träffa er medlemmar. Styrelsen planerade för olika aktiviteter för att möta er medlemmar under hösten. I år siktar vi på att få till en löneföreläsning för alla medlemmar. Vi kommer också att åka ut till våra sjukhus och hälsa på, både dag och natt.
  • Valet närmar sig och styrelsen diskuterade kring Vårdförbundets valmanifest: Vård i världsklass - för alla, som delats ut till länets politiker i samband med deras fullmäktigemöten
  • Rapportering från RSG, Regionens samverkansgrupp, där vi i Vårdförbundet alltid deltar. Från detta kan vi bland annat rapportera att ett nytt samverkansavtal är på gång med Region Östergötland. I ett sådant avtal kommer vi överens om när och hur vi ska träffas för att samverka kring exempelvis arbetsmiljöfrågor.

Önskar du läsa hela protokollet, skicka e-post till: info.ostergotland@vardforbundet.se