Nyutbildade förtroendevalda på arbetsplatsen

Under den gångna veckan utbildades 16 förtroendevalda från avdelning Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland.

Utbildningens tre dagar omfattar bland annat uppdraget som förtroendevald och skyddsombud, kunskap om lagar och kollektivavtal samt löneprocess och partskommunikation.

Är du förtroendevald och inte gått utbildning ännu, anmäl dig under aktiviteter och utbildningar!