Grattis Sara och Tove till stipendiet för bästa C-uppsats!

Stipendiumvinnare Sara Jonsson och Tove Lundgren

På årsmötet fick Sara Jonsson och Tove Lundgren ta emot stipendium och blommor för bästa C-uppsats.

Vårdförbundet avdelning Östergötland vill stimulera och uppmuntra studenter att lyfta fram de uppsatser som belyser omvårdnad eller biomedicinsk laboratorievetenskap. Målet är att det ska leda till utveckling av den egna professionen och vården. Stipendiet är på 5 000 kr.

Årets C-uppsats Åter på undantag? – Sjuksköterskors erfarenhet av hur egenvård tillämpas inom psykiatrisk omvårdnad är en väl genomfört kvalitativ undersökning med induktiva ansats där man har intervjuat ett antal sjuksköterskor som delade med sig av sin erfarenhet om hur egenvård tillämpas inom den psykiatriska omvårdnaden. 

Uppsatsen är aktuell då den berör psykiatrisk vård. Ett ämne som nuförtiden ofta förekommer i sammahällsdebatten. I Sverige beräknas 14-20 % av befolkningen lida av psykisk ohälsa. Uppsatsen lyfter fram omvårdnaden och pekar på hur man skulle kunna arbeta mer med psykiatrisk egenvård med sjuksköterskan som coach. Det handlar om att se hela människan, en tanke som även lyfts i Vårdförbundet gällande personcentrerad vård.