Grattis alla barnmorskor!

5 maj är det Internationella barnmorskedagen - grattis alla barnmorskor! I Avd. Östergötland finns förutsättningar och engagemang för barnmorskors profession, lön och villkor på arbetsplatsen.

I Östergötland finns 12 barnmorskor som  är valda i förtroende att driva Vårdförbundets frågor på arbetsplatserna.  Tillsammans bildar de ett nätverk som träffas och samarbetar för att utveckla professionen och förbättra villkor och förutsättningar för alla barnmorskor i Östergötland.

Med 114 000 medlemmar i ryggen är Vårdförbundet är den självklara organisationen för att driva fackliga och professionsfrågor för barnmorskor.

Under dagen kommer många barnmorskor i länet att få besök på sin arbetsplats av Vårdförbundet och få en liten goodie bag som gratulation på professionsdagen.