Ett lyckat årsmöte!

Bild på medlemmar från årsmötet.

Ett lyckat årsmöte hölls den 14 oktober 2015 på Konsert & Kongress i Linköping.

Vi började med åsiktstorg och mingel där medlemmarna fick möjlighet att påverka det kommande årets verksamhet utifrån de prioriterade områden som antogs på kongressen 2014.

Aleksander Gabelic som till vardags är förbundsordförande i Svenska FN-förbundet höll i ordförandeklubban. Maria Ljung inledde med att berätta om verksamhetsåret 2014 och Emma Klingvall informerade om årets verksamhet. Helena Eriksson gav medlemmar inblick i den kommande årets verksamhetsplanering.

Under årsmötet presenterades den vinnande C-uppsatsen Åter på undantag? – Sjuksköterskors erfarenhet av hur egenvård tillämpas inom psykiatrisk omvårdnad av Sara Jonsson och Tove Lundgren.

Till ny valberedning valdes Kristina Catania, Britt Strömbäck, Malin Gustafsson, Linda Loftås, Åke Karlsson och Susanne Svensson. Valberedningen uppdrag är att föreslå en ny styrelse på årsmötet hösten 2017. Årsmötet beslutade att förlänga sittande styrelsens mandatperiod till hösten 2017. Lokala revisorer redogjorde för verksamheten fram till maj 2014. Ordförande Helena Eriksson avtackade avgående revisorer och valberedare.

Aleksander Gabelic berättade inspirerade om sitt arbete i Svenska FN-förbundet. Medlemmarna fick också kort information om Vårdförbundets hälsoprojekt i Lesotho som presenterades av Anneli Gåverud och Anna Kempe.

Kvällen avrundades med en god middag och uppskattad underhållning av Terese Nordholm.