Ett givande möte med två inspirerande personer

Genom projektet i Lesotho som är ett internationellt samverkansprojekt mellan Vårdförbundet, International Council of Nurses, ICN och Lesotho Nurses Association, LNA träffar man människor som berör och inspirerar.

Vi fick tillfälle att träffa två inspirerande och hoppfulla personer.
Den unge mannen på bilden deltog i en workshop för ungdomar för 4 år sedan. Han är en regelbunden klient hos centret och får råd, stöd, går på regelbundna kontroller och medicin. Idag vid 22 års ålder orkar han psykiskt och fysiskt med att avsluta sina gymnasiestudier. Kvinnan på bilden, Nthofela är professionell rådgivare i teamet på centret.

Hälsningar 

Anneli Gåverud och Ann-Marie Kempe
Förtroendevalda avdelning Östergötland

Bakgrund till projektet

I Lesotho i södra Afrika smittas varje dag cirka 60 personer av hiv och 50 dör i sjukdomen. 2009 var 23,2 procent av hela befolkningen infekterad av hiv. Vårdförbundet driver tillsammans med Sjuksköterskeorganisationen i Lesotho ett projekt i landet för att förebygga hiv/aids och tuberkulos. För att stötta anställda inom vården som har smittats av hiv eller tuberkulos har det i södra Afrika upprättats ett antal Wellnesscenter. Dit kan vård- och hälsopersonal och deras familjer vända sig för stöd, testning och behandling. Genom denna hjälp kan många fortsätta att arbeta och få en bra behandling. Vårdförbundets avdelning Östergötland är fadderavdelning till det Wellnesscenter som finns i Leshoto. Två förtroendevalda har det huvudsakliga ansvaret för kontakterna med Lesothos sjuksköterskeorganisation och utvecklingen av projektet på plats. Avdelningen har också varit med och tagit fram material kring hiv/aids.