En spännande utbildningsdag för skolsköterskor den 1 november

Skolsköterskor i Östergötland bjöds in till en utbildningsdag den 1 november med spännande och engagerande ämnen på agenda.

Ett femtiotal skolsköterskor möttes upp i Linköping och ämnen för dagen var arbetsmiljö, personcentrerad vård och självskadebeteende hos barn och ungdomar.

Dagen inledes med att Helena Eriksson (ordförande för avdelning Östergötland) informerade om vad Vårdförbundet arbetar med både lokalt och nationellt.

Därefter pratade Maria Ljung (styresledamot avdelning Östergöland) om arbetsmiljö utifrån ett helhetsperspektiv men även om den nya föreskriften från Socialstyrelsen som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Efter lunch fick vi lyssna till vår föreläsare Therese Eriksson som är beteendevetare som berättade om självskadebeteende bland unga. Ämnet är laddat och det är ett komplext beteende. Det är mycket glädjande att forskning trots allt går framåt. För ett par år sedan var detta beteende vanligare bland tjejer men nu har pojkarna nästan kommit ifatt. Therese gav konkreta råd och tips på hur de ska bemöta och hjälpa dessa barn/ungdomar. Hon hade mycket att delge skolsköterskorna på grund av att hon själv led av självskadebeteende som ung.

Tack till er alla som deltog med ert engagemang och diskussioner!

Eva Edelönn Carina Wennerström