En lyckad fördjupningsdag om hälsosam vårdmiljö

Länets förtroendevalda samlades den 3 december för en fördjupningsdag om hälsosam vårdmiljö.

Länets förtroendevalda samlades den 3 december för en fördjupningsdag om hälsosam vårdmiljö.

Deltagarna välkomnades av Carina Wennerström och Helen Wilhelmsson som är avdelningens utbildningsansvariga. Dagens program gicks igenom och därefter fick alla information om den nya certifierade utbildningen för förtroendevalda. Beslutet om en gemensam certifierad utbildning för förtroendevalda på arbetsplatsen togs på Kongressen 2014 och nu till årsskiftet ska den införas i hela landet. 

Ordförande Helena Eriksson gav oss en inblick i nästa års verksamhetsplan som är fullspäckat med många spännande aktiviteter för medlemmar och förtroendevalda. Därefter tog förbundsstyrelseledamoten Jani´ Stjernström vid med att presentera Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö. Många deltagare tog möjligheten till att ställa frågor.

Förmiddagen avslutades med en tipspromenad om arbetsmiljö. Frågorna gav upphov till livliga diskussioner och nya frågeställningar. Eftermiddagen ägnades åt FAS-05 som står för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan. FAS -05 är ett samverkansavtal som grundar sig på att medarbetare har inflytande och är med i dialogen om hur verksamheten kan utvecklas till det bättre. Detta främjar en god arbetsmiljö.

Dagen avslutades av ombudsmannen Pia Molander som gav information om det åtgärdspaket som Regionen Östergötland har antagit.