En givande inspirationsdag om personcentrerad vård

Medlemsmöte, en inspirationsdag om personcentrerad vård

Onsdagen den 9 december samlades medlemmar till en inspirationsdag om personcentrerad vård. Medlemmarna hade två tillfällen att välja på och båda föreläsningstillfällena genererade bra diskussioner, tankar och idéer.

Lis Munk - Vårdförbundets idé om Personcentrerad vård. Vården ska ha ett kompensatoriskt uppdrag för jämlik hälsa, både på befolkningsnivå och på personnivå. Vården ska även vara sammanhållen. Det övergripande målet för vården ska vara en jämlik hälsa i befolkningen.

Eva Hellman - Personcentrerad vård i mötet med patienten. Eva berättade om hur viktigt det är som vårdpersonal att få vetskap om varje persons unika egenskaper och förutsättningar att klara av vårdtillfället. Hon påtalade också att vi måste våga låta samtalet ta tid för att nå personens berättelse.

Lena Lindhe Söderlund - vikten av Personcentrerat förhållningssätt i vården av svårt sjuk patient. Lena berättade om flertalet exempel där vården inte såg personen som var svårt sjuk utan bara standardprogram och processer. Lena beskrev hur vården hade kunnat bli mycket bättre med ett personcentrerat förhållningssätt.

Vårdförbundets syfte med inspirationsdagen var att väcka intresse för personcentrerad vård. Vi kommer garanterat att återkomma i ämnet under 2016.

På återseende och tack för mycket inspirerande samtal.

Hälsningar,
Eva Edelönn och Emma Klingvall